Tehnilised andmed


Tombekarpide arv
Hoordekaod
Montaazireeglid
Paigaldusjuhend
Paigalduskeem
Kasutusjuhend

 

Allpool on antud jõuseadmete tehnilised andmed, mis aitavad Teid ühtlasi sobiva jõuseadme väljavalimisel:

 

Mudel

Ser. nr.

Soovitatav
maja pindala, m2

Vaakum, mm Н2О

Elektripinge, voltides/ Elektrivool max/keskmine, amprites

Keskmine mootori
võimsus,
Vatt

Imemis-
võimsus, ÕhuW

Õhukulu, l/sek.

Tolmu-
paagi maht, l

Müratase,
dB

TC288

9280

Kuni 310

2 846

230/7.3/5.5

1265

485

52

21

67.1

TC488Q

9285

Kuni 465

3.175

230/7.5/5.9

1357

500

57

23

61.0

TC588Q

9290

Kuni 743

3 556

230/8.0/6.5

1495

630

59

23

61.5

TC780

7875-CE

Kuni 1 125

2 921

240/13.8/11.7

2808

824

102

23

67.8

TC980

7895-CE

Kuni 1 672

3 150

240/14.0/12.5

3000

990

107

51

70.9

    

Detailsel projekteerimisel, nagu ka jõuseadme lõplikul väljavalimisel tuleb siiski järgida järgmisi tehnilisi tingimusi.

Projekteerimise tehnilised tingimused:

1. Maksimaalse efektiivsuse ja ökonoomsuse tagamiseks peab süsteemi projekt arvestama tootjapoolsete soovitustega põrandapindala, tõmbekarpide arvu ja jõuseadme mudeli omavahelise vastavuse suhtes.

2. Arvestusliku efektiivsuse, st kasuliku võimsuse tagamiseks on tootja kehtestanud hõõrdekadudele õhukanalites piirangud, mida tuleb järgida kanali planeerimisel.

3. Süsteemi planeerimisel ja monteerimisel tuleb rangelt järgida kesktolmueemaldussüsteemide õhukanalite montaažireegleid ja paigaldusjuhendeid.

4. Süsteemi  monteerimisel kasutage järgmised paigaldusskeemid.

Home Parent
Сopyright® 2016, OÜ Dallara. All Rights Reserved.
11415 Peterburi tee 51 Tallinn Estonia
Mobil: +372 5 113 522
Email mail[at]vacuflo.ee