Parim valik

Siit leiate informatsiooni, mis aitab Teil valida oma majale  sobivaimat puhastussüsteemi, tagamaks maksimaalset puhtust ja värskust.

Vaakumsüsteemide põhilised andmed

AMPS (amprid) – voolutugevus, kujutab endast elektrienergia hulka, mida süsteemi elektrimootor tööprotsessis kasutab.
Võib tunduda, et mida kõrgem on see parameeter, seda võimsam on antud elektrimootor. See ei pruugi siiski alati nii olla,
sest fakt, et üks elektrimootor tööks  rohkem elektrienergiat kasutab, ei tähenda, et kulutatud energia ka maksimaalse
efektiivsusega ära kasutatakse
. 

WATT (vatid) – näitab mootori võimsust, st töö hulka, mida see on võimeline tegema etteantud, rangelt fikseeritud
tingimustel.

Võimsus võib muutuda, sõltuvalt elektrivõrgu pingest, mootori koormusest, temperatuurimuutustest ja seepärast ei saa
seda pidada kõige täpsemaks kriteeriumiks pneumosüsteemide peamiste näitajate hulgas
.

mm H20 (vaakum) – näitab maksimaalset imemisvõimsust, mida genereerib süsteemi elektrimootor, kui on tagatud õhu
täielik juurdepääs. See näitaja iseloomustab pneumosüsteemi potentsiaalset energiat.

Ent kuna vaakumpuhastussüsteemide efektiivsus baseerub võimalikult suure õhuhulga liikumisel läbi süsteemi ajaühiku
jooksul, on täiesti selge, et imemisvõimsus iseenesest ilma mingite muude pneumosüsteemi omadusteta,
mis tagaksid maksimaalse võimaliku õhuvoolu, ei ole efektiivsuse kriteeriumiks
.

l/sek (liitrit sekundis) – see on süsteemi läbilaskevõimsus, st maksimaalne õhuhulk liitrites, mis läbib süsteemi 1 sekundi jooksul,
st õhukulu. Kuna kulu on otseselt seotud õhu liikumise kiirusega läbi  fikseeritud lõike, on see üsna heaks süsteemi kineetilise
energia näitajaks.

Maksimaalne kulu saavutatakse, kui pneumosüsteem tagab tingimused õhuvoolu täiesti takistusteta kulgemiseks.
Tavatingimustes kujutavad voolikud, otsikud, harjad, filtrid ja akumuleeritud tolm endast takistust, vähendades sellega õhukulu.
Seetõttu ei ole õhukulu iseenesest just parim pneumosüsteemi efektiivsuse näitaja, olles siiski üsna oluline parameeter
.

Lõpptarbijale on olulisimad järgmised kriteeriumid

MAXIMUM AIR WATTS (maksimaalsed õhuvatid) – see on maksimaalne õhuvoolu kasulik võimsus õhuvoolu
väljalaskepunktis, st see kasulik töö, mida õhuvool suudab süsteemi sisenemisel ajaühiku jooksul teha.
See on süsteemi poolt genereeritava õhuvoolu potentsiaalse ja kineetilise energia summaarne näitaja, mõõdetud õhuvoolu
väljalaskepunktis, st just seal, kus see on tähtis lõpptarbija jaoks.

Kulu ja vaakum kombineeritult näitavad vaakumpuhastuse tegelikku jõudu. Maximum Air Watts on tunnistatud
Ameerika Testimise ja Materjalide Ühingu (ASTM) poolt parimaks parameetriks pneumosüsteemide
tegeliku võimsuse mõõtmisel.

SUSTAINED CLEANING POWER (kasuliku võimsuse stabiilsus) – see on süsteemi võime säilitada õhuvoolu
maksimaalset kasulikku võimsust, st maksimaalseid õhuvatte, aja jooksul
.
Kottide ja filtritega vaakumsüsteemide ekspluateerimisel ilmneb mõne aja jooksul imemisefektiivsuse märgatav langus,
mis on tingitud õhuvoolu energiakaost hõõrdumise tõttu akumuleeritud tolmumassi läbimisel
.

VACUFLO True Cyclonic® (Tõeliselt tsüklonaalne VACUFLO®)

VACUFLO True Cyclonic®u jõuseadmed tagavad kasuliku võimsuse stabiilsuse 100%-liselt, sest tolmu eraldamine
õhuvoolust toimub ilma mingite kottide ja filtriteta. Tegelikkuses kogutakse 96–98% süsteemi imetud tolmust läbipaistvasse
tolmupunkrisse, ülejäänud mikroskoopilised tolmujäägid ventileeritakse välisõhku.
VACUFLO® efektiivsus ei vähene
aja jooksul, kuna tolmu eraldamine õhuvoolust ei ole sugugi seotud juba akumuleeritud tolmuga.

Patenteeritud VACUFLO® tsüklonaalse tolmueraldamise meetod õhuvoolust ei näe ette mingite tolmukottide ega filtrite kasutamist!
See tagab süsteemi maksimaalse efektiivsuse kogu kasutusajaks.

    FAKTID:

100%-line efektiivsus kogu aeg, isegi siis, kui punker on täis.
Pole enam vaja osta, vahetada ja puhastada määrdunud kotte ja filtreid.
Eriline läbipaistev punker võimaldab märgata hetke, kui see vajab tühjendamist.
VACUFLO® süsteemi puhastatud õhk ventileeritakse välisõhku.
Tolm, mikroobid, viirused, bakterid, rakud, loomade kõõm, allergeenid, halvad lõhnad
ja lihtsalt jälkused ei ringle Teie kodu õhus ning Teie ja Te laste tervis on tagatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seega, teie valik algab jõuseadme väljavalimisest ...

Jõuseadmed erinevad üksteisest mõõtmete, elektrimootorite ja tolmueraldamistehnika  poolest. Viimane neist ongi jõuseadmete kõige suurem erinevus. Eraldusmeetodil (filtreerimisel) on otsene mõju kesksete vaakumsüsteemide toimimisele.

Filtreerimiskotiga jõuseade

Paberkott kogub kokku teatava osa prahist ja tolmust.
PUUDUSED:

Koti täitumisega süsteemi efektiivsus väheneb.

Teil tuleb pidevalt uusi kotte ja filtreid osta.

Jõuseade, mis ei ventileeri välisõhku, saadab tolmu, mikroobid, viirused, bakterid, rakud, loomade kõõma, allergeenid, halvad lõhnad jne uuesti ringlusse.

Ümberpööratava kotiga jõuseade
Nn isepuhastuv riidest kott kogub teatava osa tolmust endasse ja tühjendab end siis punkrisse.
PUUDUSED:

Koti täitumisega süsteemi efektiivsus väheneb, kuna riie ummistub askumuleeritud tolmust.
Nn isepuhastuv kott vajab pidevalt puhastamist, hiljem ka vahetamist.
Jõuseade, mis ei ventileeri välisõhku, saadab tolmu, mikroobid, viirused, bakterid, rakud, loomade kõõma, allergeenid, halvad lõhnad jne uuesti ringlusse


 Keskse vaakumsüsteemi valimisel tehke oma lõplik valik selle süsteemi kasuks, mille jõuseade tagab puhastusvõimsuse (SUSTAINED CLEANING POWER) 100%-lise stabiilsuse, siis saate kasutamise ajal tõepoolest need maksimaalsed õhuvatid, mis on näidatud süsteemi passis.

VACUFLO® pakub laia valikut jõuseadmeid, painduvaid voolikuid, aktiivtoimega turbiinharju ja vastupidavaid tarvikuid, mis on välja töötatud spetsiaalselt kõrgema klassi süsteemi VACUFLO True Cyclonic® jaoks.

 


Kui võrdlete erinevaid süsteeme, veenduge, et neil oleks tähistus UL ja/või CSA. See tähendab, et toode on testitud ja turvaliseks kasutamiseks heaks kiidetud.

Home Parent
Сopyright® 2016, OÜ Dallara. All Rights Reserved.
11415 Peterburi tee 51 Tallinn Estonia
Mobil: +372 5 113 522
Email mail[at]vacuflo.ee